Projektim, zbatim sisteme Ngrohje-Ftohje-Ventilim

-Impiante kondicionimi chiller (pompe nxehtesie) dhe fan-coil si per objekte civile dhe objekte indusrtiale.
-Ventilim te objekteve civile dhe industriale.
-Impiant termik me shtrim nga dyshemeja per ngrohje dhe ftohje.
-Impiante kondicionimi me kondicionere (zgjerim direkt) te eficences se larte, splite te vecante, multi- splite, sisteme VRF (Variable Refrigerant Flow).
-Sisteme ftohese per dhoma serveri dhe UPS.

Projektim dhe zbatim per impiantet elektrike

-Infrastukture per sherbimet elektrike
-Sherndarje te energjise elektrike
-Infrastrukture komunikimi data-telefoni
-Sisteme ndricimi
-Sisteme Sistemi i mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike
-Sisteme video monitorimi CCTV(Closed Circuit TeleVision),
-Sisteme sinjalizim zjarri

Projektim dhe zbatim per impiantet mekanike

-Sisteme antizjarr me Hidrante dhe Sprinker
-Sisteme antizjarr me shkume sipas certifikimit FM, CE dhe UL.
-Furnizim me uje dhe trajtim te ujit sanitar.
-Shkarkime ujrash.

Punime civile dhe industriale

-Punime murature te ndryshme(mure tulle,blloqe betoni)
-Suvatime te brendshme dhe te jashtme
-Shtresa niveluse per ambiente te brendshme,garazhde rampa
-Punime fasade me veshje me polisterol,Punime Grafiato
-Punime Gipsi dhe Rifinitura,Tavan te varur me gips ne sistem,Tavane te varur mepllake 60×60 me pllake gipsi,Mure gipsi dhe veshje me pllaka gipsi
-Patinime muresh,Lyerje per ambiente te brendeshme dhe te jashteme