Rikonstruksioni i “HERA RESORT”

Qender multi-funksionale argetimi,salla eventesh,bar-restorant,pishina etj…TiraneProjektim, pergatitje e preventivave dhe specifikimeve teknike per impiantet mekanike Impianti i mbrojties kunder zjarrit Impianti i furnizimit me uje sanitar,uje te ngrohte dhe te ftohte Impianti i trajtimit te ujit sanitar Impianti i shkarkimit te ujrave te zeza Impianti i shkarkimit te ujave te shiut Impianti i ngrohje HVAC Supervizim…

Objekt Banimi, Sherbimesh dhe Zyrash

Qender biznesi dhe tregetare - Investitor MEHILLAJ sh.p.kMbikalimi i Kamzes, Prane spitalit "HYGEA"Projektim,pergatitje e preventivave dhe specifikimeve teknike per impiantet mekanike Impianti i mbrojties kunder zjarrit Impianti i furnizimit me uje sanitar,uje te ngrohte dhe te ftohte Impianti i trajtimit te ujit sanitar Impianti i shkarkimit te ujrave te zeza Impianti i shkarkimit te ujave…

Rikonstruksioni Hotel “LAS”

TiranePunimet e Kryera Impianti i furnizimit me uje sanitar,uje te ngrohte dhe te ftohte Impianti i trajtimit te ujit sanitar Impianti i shkarkimit te ujrave te zeza Impianti i shkarkimit te ujave te shiut Impianti i ngrohje(sistem kaldaje) Zbatimi i Projekteve Elektrike Kabina Elektrike Tokezim dhe sisteme mbrojtese Infrastukture per sherbimet elektrike Panele elektrike Sherndarje…

Qender multi-funksionale biznesi “TERMINAL CENTER”

Mbikalimi i Kamzes,Prane spitalit "HYGEA"Punimet e Kryera Impianti i furnizimit me uje Impianti i trajtimit te ujit sanitar Impianti i shkarkimit te ujrave te zeza Impianti i shkarkimit te ujave te shiut Impianti i mbrojtej kunder zjarrit Kabina Elektrike Zbatimi i Projekteve Elektrike Tokezim dhe sisteme mbrojtese Infrastukture per sherbimet elektrike Panele elektrike Sherndarje te…

Ambient per sherbime tregetare – AUTO JAPAN

Adresa: Laprake-TiraneProjektim, pergatitje e preventivave dhe specifikimeve teknike per impiantet elektrike Infrastukture per sherbimet elektrike Sherndarje te energjise elektrike Infrastrukture komunikimi data-telefoni Sisteme ndricimi Sistemi i mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike Sisteme sinjalizim zjarri Sisteme video monitorimi CCTV(Closed Circuit TeleVision) Projektim, pergatitje e preventivave dhe specifikimeve teknike per impiantet mekanike Impianti i mbrojties kunder zjarrit Impianti…